Výcvik:

Nabízíme systém školení strojů, zákazník si může vybrat školení v naší továrně nebo v zákaznické dílně. Běžné tréninkové dny jsou 3-5 dní.

Zákazníkovi nabízíme návod k obsluze.

Zákazníkovi nabízíme výukové video a video obsluhy stroje.

Nabízíme službu dálkového ovládání, pokud zákazník neví, jak obsluhovat a používat stroj.

Instalace:

Na požádání vyšleme inženýry, aby provedli instalaci a odladění zařízení na místě kupujícího. Náklady na mezinárodní obousměrné letenky, ubytování, jídlo a dopravu, zdravotní péči hradí za inženýry kupující. Kupující je povinen plně spolupracovat s technikem Dodavatele a připravit všechny podmínky instalace k provozu.

Záruka:

Výrobce zaručuje, že zboží je vyrobeno z nejlepších materiálů výrobce. Na prodaný stroj bude poskytována záruka do jednoho roku, v záručním roce dojde k poškození jakýchkoli náhradních dílů v důsledku problému s kvalitou dodavatele, náhradní díly budou zákazníkovi dodány zdarma, zákazník musí zaplatit náklady na dopravu, pokud je hmotnost balíku vyšší než 500 gramů.

Poprodejní instalační stroje